Aktualno

Ned, 26.03.2017

Devetnajsta redna seja predsedstva, ki bo po vsej verjetnosti tudi zadnja v tem mandatu, bo v četrtek, 30. marca 2017 ob 10. uri na sedežu Zveze, Ljubljana, Štefanova 5, predlog dnevnega reda pa...

Sob, 25.02.2017

Na osnovi 16. in 17. člena svojega statuta Zveza kulturnih društev Slovenije (v nadaljevanju ZKDS), Štefanova 5, Ljubljana, objavlja

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATK(OV...

Čet, 19.01.2017

Osemnajsta redna seja predsedstva ZKD je sklicana za 24. januar 2017 ob 10. uri na sedežu Zveze, v Ljubljani, Štefanova 5.  Predlog dnevnega reda  predvodeva obravnavo zapisnika 17. seje,...

Pon, 09.01.2017

V začetku leta 2017 je stopil v veljavo nov skupni sporazum, ki so ga podpisali Zavod IPF kot zastopnik imetnikov sorodnih pravic z Zvezo kulturnih društev Slovenije, Javnim skladom RS za kulturne...